SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte kommande WP.15 möte

MSB bjuder in till samrådsmöte inför möte kommande WP.15 möte

MSB vill bjuda in till samrådsmöte den 4 maj inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, som äger rum i Genève den 15-17 maj 2023.

Bifogat finns en svensk sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. 

Samtliga förslag är länkade i den bifogade dokumentsammaställningen, men gå gärna på FN:s hemsida ibland för att hålla er uppdaterade, eftersom nya dokument (”Informal documents”) normalt sett publiceras ända fram till mötesstart.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 4 maj kl. 10:00 – 12:00 (sista dag för anmälan 2 maj)
Plats: Distans via Skype

En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut samma vecka till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Mötet med arbetsgruppen är det andra inför beslut om ändringar av ADR 2025. Observera, att för att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten i sammanställningen, samt eventuella bakgrundsdokument som dessa hänvisar till.

Det går även bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se  

Inbjudan samrådsmöte

Svensk dokumentsammanställning  1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support