SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB öppnar upp fler examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare

MSB öppnar upp fler examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare

Pandemin gjorde att antalet platser på befintliga examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare hos MSB har varit begränsad. Detta ledde till att vårens tillfällen snabbt blev fullbokade. Nu öppnar MSB upp ytterligare några platser per tillfälle. Se till att boka plats i god tid om du vill skriva examination i vår. 

Boka din plats hos MSB

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support