SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB öppnar upp fler examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare

MSB öppnar upp fler examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare

Många hör av sig angående att få plats på examination för säkerhetsrådgivare hos MSB. Platsantalet är begränsat och platserna blir snabbt fullbokade. MSB kommer inom kort att öppna upp platser den 29 maj 2024. Se till att boka din plats i god tid om du vill skriva examination i vår. 

Boka din plats hos MSB

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support