SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts

Aktuellt

När kommer egentligen nya IMDG-koden?

IMDG-koden 2021/2022, som skulle komma ut vid årsskiftet, är ytterligare försenad. Koden ges ut av IMO som ligger i England. Nu har IMO meddelat att den tidigast finns i handeln i mitten/slutet av april. På grund av Brexit levererar IMO för närvarande endast inom UK. Lite ironiskt är det allt. IMDG-koden gäller farligt gods transporter till sjöss i hela världen och just nu sitter böckerna fast på en ö.

IMO förlänger övergångsperiod på IMDG-koden

The International Maritime Organization (IMO), har förlängt övergångsperioden för kommande IMDG-kod, utgåva 40-20, till den 1 juni 2022. IMO, som ligger i England, har stora leveransproblem från tryckeriet med lockdown och Brexit. Vanligtvis kommer IMDG-koden ut på hösten året innan den kan användas. Nu hoppas IMO att den kommer i februari 2021.

MSB ställer in examinationstillfällen i februari

MSB har pga rådande omständigheter med Covid-19 beslutat att ställa in de examinationstillfällen för säkerhetsrådgivare som var inplanerade i februari. MSB hoppas kunna genomföra examinationerna 24-25 mars i Karlstad. Ytterligare provtillfällen finns i april, maj och juni.

För er som har ett befintligt säkerhetsrådgivarintyg med förlängt giltighetsdatum till 28 februari, kan vi informera om att MSB jobbar med en ny internationell förlängning som dock ännu inte är klar.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support