SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods support
  1. Tjänster
  2. Farligt gods support

Farligt gods support

Om tjänsten

Till en fast avgift får ni tillgång till vår kunskap och tryggar rätt hantering och en säker transport av farligt gods. Många behöver ett bollplank, någon att diskutera med, någon som bekräftar att man tolkar reglerna rätt. Tjänsten FARLIGT GODS SUPPORT ger ditt företag en trygg partner och tillgång till experter inom farligt gods området. Våra rådgivare besvarar förfrågningar rörande tolkning och tillämpning av bestämmelserna för transport av farligt gods. Rådgivningen avser alla transportslag (väg, järnväg, sjö, luft). Syftet med supportavtalet är att parterna ska slippa debitering av "korta" ärenden som kan avhandlas direkt under ett och samma telefonsamtal eller tur/retur e-post.

  • Du får direktkontakt till våra erfarna säkerhetsrådgivare
  • Du får snabba svar
  • Vi förklarar regeltext så du förstår
  • Du får råd av någon som dagligen jobbar med transport av farligt gods

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller maila oss så berättar vi mer.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support