SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Allmänna villkor

SäkerhetsRådgivarnas villkor

1. Anmälan till kurser

Anmälan är bindande och bekräftas via e-post. Deltagarna erhåller plats i den ordning anmälan inkommer. Deltagarantalet är av pedagogiska skäl begränsat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagarantal, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Blir utbildningen inställd meddelar vi dig senast en vecka innan start. 

2. Kursinformation

I samband med anmälan till kurs får du e-post med bekräftelse och all kursinformation du behöver.

3. Kursavgifter

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt lunch och fika om kursen sker i kurslokal. Transportregelverken ingår inte i kursdokumentationen utan måste medtas eller införskaffas av deltagaren. Litteraturen kan beställas hos SäkerhetsRådgivarna AB. 

4. Avbokning av kurser

All avbokning ska ske skriftligen. Vid avbokning 28-15 dagar före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avbokning 14-0 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom företaget efter samråd med SäkerhetsRådgivarna AB.

5. Beställning av produkter

Produkter som beställs finns ofta på lager. Vissa produkter har längre leveranstid. Observera att vid behov beställa eventuella transportregelverk i god tid innan kurser. 

6. Rätt fakturainformation

Rätt fakturainformation krävs vid alla beställningar. Det är beställarens ansvar att ta reda på sina interna inköpsrutiner. Korrekt adress, referens samt eventuellt inköpsnummer måste anges. Om fakturan returneras till oss pga avsaknad av/felaktigt angivna uppgifter och måste kompletteras eller ändras i efterhand debiteras en administrativ kostnad på SEK 500.

7. Frakt och budkostnader

Vid beställning av produkter tillkommer frakt. Budkostnad tillkommer vid leverans till kurslokal.

8. Betalningsvillkor och moms

Betalningsvillkor är 10 dagar. Moms tillkommer på alla priser. 

9. Behandling av personuppgifter 

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om dig. Uppgifterna använder vi för att hantera ditt medverkande i våra utbildningar samt att sända dig information om vårt utbud och nyheter i form av vårt nyhetsbrev. Du hittar all information om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy

10. SäkerhetsRådgivarnas uppgifter 

SäkerhetsRådgivarna AB
Flöjelbergsgatan 20B
431 37  Mölndal
VAT-nr: SE556582752301

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support