SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vår historia i korthet
  1. Om oss
  2. Historia i korthet

Vår historia i korthet

Genom vårt långsiktiga arbete från dag ett och ständiga nyfikenhet, kan vi stolt konstatera att företaget efter alla dessa år fortfarande har behållit sitt signum; den speciella blandningen av kompetensbredd, ett positivt arbetssätt, pedagogik och stort engagemang. Idag är vi ett av de starkaste företagen i vår bransch. Här följer några glimtar genom åren.

2023

Vi firar 25-års jubileum. Vi är oerhört stolta över allt vi har åstadkommit och förvånade över att det hunnit gå 25 år. Det går fort när man har roligt!

2022

Vi är en av arrangörerna och programansvariga för Farligt Gods Konferensen 2022.

2021

Pandemin har drivit fram fantastiska online-lösningar. Vi tar fram unika e-utbildningar för farligt gods som är anpassade efter kundens verksamhet och interna rutiner.

2020

Vi har utbildat säkerhetsrådgivare i 20 års tid. Varje termin, varje år. Det är vi oerhört stolta över.

2019

En av arrangörerna och programansvarig för Farligt Gods Konferensen 2019.

2018

Vi är stolta över att fira 20-årsjubileum.
En av arrangörerna och programansvarig för Farligt Gods Konferensen 2018.

2017 

Blir invalda i styrelsen för branschföreningen SFGS, Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige. 

2016

En av arrangörerna och programansvarig för Farligt Gods Konferensen 2016.
Initierar uppstarten av branschföreningen SFGS, Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige.

2015

En ny föreskrift för säkerhetsrådgivare kommer ut. Vi är delaktiga i remissarbetet.
En av arrangörerna och programansvarig för den första Farligt Gods Konferensen.

2014

Vi firar att vi har utbildat tre generationer säkerhetsrådgivare under de senaste 15 åren.

2013

Talare på International Dangerous GoodsConference in Copenhagen - DGTA, experiences from multimodal transports.

2011

Talare på International Conference in Riga - Practical experience of how to organize IMDG Code in port area.

2009

Vi firar att vi har utbildat säkerhetsrådgivare under 10 år.

2008

Vi är författare i Prevents lärobok Transport av farligt gods i uppdaterad version.

2006

Lagen och förordningen om transport av farligt gods skrivs om. Vi är delaktiga i remissarbetet.

2005

Nya regler om transportskydd för farligt gods träder ikraft vi följer upp med flera specialseminarier där vi går igenom de nya bestämmelserna.

2004

Ansvar för planering och genomförande av konferensen ”Transport av farligt gods” på mässan för Logistik & Transport i Göteborg.

2003

Anordnar flertalet seminarier i fördjupade ämnesområden kring farligt gods, bland annat "Ansvar", "Nya avsändardefinitionen" samt "Multimodala transporter".
Delaktiga som författare i Prevents lärobok Transport av farligt gods.

2002

Ansvariga för planering och genomförande av konferensen ”Transport av farligt gods” på Logistik & Transport, Svenska Mässan i Göteborg samt ställer ut med stor monter. 

2001

Åker till Bryssel och bevakar den stora omarbetningen av regelverken ADR och RID. Nu försvinner alla gamla marginalnummer och ny struktur tar form för regelverken för transport av farligt gods på land (ADR/RID) och sjö (IMDG).

2000

De första kullarna av säkerhetsrådgivare går våra utbildningar och klarar sin examination. Våra lärare är även flitigt anlitade av andra utbildningsorganisationer såsom bland andra Arbetarskyddsnämnden (Prevent).
Utställare på mässan Farligt Gods, Logistik & Transport, Svenska Mässan i Göteborg.

1999

Vi arbetar förberedande med nya lagstiftningen kring säkerhetsrådgivare för farligt gods som träder i kraft år 2000.
Är med i Räddningsverkets instruktörsutbildning för säkerhetsrådgivare.
Föreläsare på instruktörsutbildning för blivande ADR-lärare.

1998

Företaget startas av Birgit Rönnecke och Svetlana Borak. Båda är farligt gods rådgivare för alla fyra transportslag med ingenjörsutbildning och högskolekurser i farligt gods från Chalmers Tekniska Högskola samt ADR-lärare. Målet med företagsstarten var, då precis som nu, att vara vägledande, högkvalitativa, gränsöverskridande och att alltid ligga i framkant.
Ställer ut på mässan Farligt Gods, Svenska Mässan i Göteborg.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support