SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Förarutbildning, ADR-intyg
  1. Utbildning
  2. Utbildning för förare

Förarutbildning (väg)

Förare som transporterar farligt gods på väg måste genomgå en särskild förarutbildning. Förarutbildning finns i formerna grundkurs, specialkurser (explosiva ämnen och föremål i klass 1, radioaktiva ämnen i klass 7 och tanktransporter) och repetitionsutbildning. Efter att ha genomgått förarutbildning och avlagt godkänt prov, erhålls ett intyg utfärdat av MSB. Intyget kallas för ADR-intyg och gäller i 5 år.

Hitta ADR-utbildare

SäkerhetsRådgivarna AB har för tillfället valt att inte erbjuda förarutbildningar. Behöver du förarutbildning hänvisar vi dig till utbildningsanordnare som har fått MSB:s godkännande att bedriva förarutbildning och examination enligt bestämmelserna i ADR. Lista på godkända utbildningsanordnare finns här.

Undantag från förarutbildning

När farligt gods transporteras enligt vissa undantag och lättnader, exempelvis värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ADR-intyg. För dessa transporter krävs det däremot en anpassad farligt gods utbildning, så kallad "1.3-utbildning".

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support