SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Branschföreningar
  1. Om oss
  2. Branschföreningar

Branschföreningar

SäkerhetsRådgivarna AB är engagerade i branschföreningar vi tycker har ett viktigt syfte och som överensstämmer med vår verksamhet.

SFGS - Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige

Branschföreningen SFGS, Säkerhetsrådgivare för farligt gods i Sverige, är en ideell förening för säkerhetsrådgivare. Föreningens syfte är att nätverka och hitta varandra som säkerhetsrådgivare, att påverka i frågor som rör säkerhetsrådgiveriet och att diskutera aktuella frågor.

SäkerhetsRådgivarna AB initierade starten av denna förening och arbetar aktivt med dess utveckling. Vi sitter i föreningens styrelse och alla våra säkerhetsrådgivare är medlemmar i föreningen.

Läs mer om SFGS

DGTA - Dangerous Goods Trainers Association

SäkerhetsRådgivarna AB, vars farligt gods lärare även arbetar internationellt som lärare och föreläsare, är sedan många år medlemmar i Dangerous Goods Trainers Association, DGTA. Det är en internationell organisation med globala medlemmar vars syfte är att främja och utveckla hög kompetens bland yrkesverksamma farligt gods lärare runt om i världen. DGTA, som grundades 2010, deltar på alla möten hos United Nations subkommitté för transport av farligt gods i Genève. 

Läs mer om DGTA

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support