SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Kontakta våra lärare
  1. Utbildning
  2. Kontakta våra lärare

Kontakta våra lärare

Våra lärare har genom åren genomfört otaliga utbildningar som anpassats till målgruppen både för den som arbetar praktiskt eller organisatoriskt, kortare kurser och längre högskolekurser. De är även flitigt anlitade föreläsare på konferenser både i Sverige och internationellt.

Styrkan hos våra lärare ligger i att de har lång erfarenhet och stor verklighetsförankring då de även arbetar praktiskt som rådgivare i olika verksamheter och branscher. Kombinationen av erfarenhet, praktiskt arbete och pedagogisk förmåga är anledningen att de är så uppskattade.

Oavsett hur era behov ser ut kan vi hjälpa er att anpassa och genomföra en utbildning.

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller mail.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support