SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vi utbildar er personal

Vi utbildar er personal

Vi kan farligt gods reglerna, är proffs på utbildning och har stor erfarenhet av olika verksamheter. Oavsett hur ert behov ser ut kan vi hjälpa er att anpassa och genomföra en farligt gods utbildning för väg, järnväg, sjö och/eller luft. Alla våra lärare är även säkerhetsrådgivare som varvar utbildning med rådgivaruppdrag. Detta ser vi som en stor fördel, eftersom de är väl insatta i frågeställningar och den praktiska hanteringen av farligt gods. Många deltagare menar att just diskussionerna med erfarna lärare spelar stor roll för inlärningen. Vi är kända för vårt engagemang och för våra träffsäkra utbildningar.

Hos er, på plats eller online

Låt våra lärare komma till er och hålla utbildningen. Antingen på plats hos er eller online. Vi utgår från er farligt gods verksamhet. Utbildningen kan anpassas efter:

  • personalens arbetsmoment (klassificering, förpackning, dokumentation, lastning, lossning etc.)
  • det farliga gods som hanteras (klass 1-9, farligt gods som är farligt avfall, radioaktiva ämnen etc.)
  • det aktuella transportslaget (väg, järnväg, sjö och/eller luft)
  • safety och/eller security

Vi tar alltid hänsyn till era interna farligt gods rutiner och lägger stor vikt på att utveckla utbildningen så att personalen känner igen sig. Det gör våra utbildningar effektiva och framgångsrika.

Vi genomför hela (allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning, säkerhetsutbildning) eller delar av den så kallade ”1.3-utbildningen”.

Hos oss, på plats eller online

I vårt öppna kursutbud erbjuder vi förutom breda grundkurser även kurser som baseras på farligt gods personalens olika funktioner och ansvarsområden. Dessa kurser består oftast av allmän, funktionsspecifik och säkerhetsutbildning för angiven personalkategori och uppfyller kraven för en så kallad ”1.3-utbildning”.

Några av våra funktionsanpassade öppna kurser:

  • Farligt gods för förpackare
  • Farligt gods dokumentation
  • Begränsad mängd (Limited Quantity)

Aktuella öppna kurser

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support