SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Vi stödjer
  1. Om oss
  2. Vi stödjer

Vi stödjer

SäkerhetsRådgivarna AB lämnar ekonomiska bidrag till några utvalda organisationer som vi tycker har ett viktigt syfte och som överensstämmer med våra grundläggande värderingar.

SOS Barnbyar

Sedan många år tillbaka avsätter vi på SäkerhetsRådgivarna AB 50 kr per anmäld kursdeltagare till SOS Barnbyar. Bidraget betalar vi in i slutet av varje år när kurserna är avslutade. Det har genom åren hunnit bli mycket pengar och vi är oerhört tacksamma och glada över att vi tillsammans kan hjälpa de barn som bäst behöver det.

SOS Barnbyar finns i 140 länder och landområden. De har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen. SOS Barnbyar arbetar outtröttligt för varje barns rätt till ett hem. Det gör de genom att ge barn som förlorat allt ett nytt hem och stöd till familjer som håller på att falla isär så att det ska ha möjlighet att hålla ihop.

Läs mer om SOS Barnbyar

Missing People

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Missing People strävar efter att kunna starta en sökinsats inom sex timmar från det att ett ärende kommer in, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.

SäkerhetsRådgivarna AB har valt att årligen sponsra Missing Peoples arbete så att de kan hitta fler försvunna personer, återförena fler familjer och rädda liv.

Läs mer om Missing People Sweden

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support