SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

Farligt gods analys
 1. Tjänster
 2. Farligt gods analys

Farligt gods analys

Om tjänsten

Att regelbundet gå igenom, utvärdera och ifrågasätta sin farligt gods-verksamhet är den mest pålitliga och kostnadseffektiva förbättringsmotorn en organisation kan ha. En intervju och en rundtur i er verksamhet från en neutral farligt gods expert utgör grunden för vår tjänst FARLIGT GODS ANALYS. Ni får reda på var ni står och får värdefulla tips och råd på möjliga förbättringar.

Genom att analysera er farligt gods verksamhet hjälper vi er till en säker hantering och lagefterlevnad. Våra rådgivarehar stor erfarenhet av olika företag i vitt skilda branscher, oavsett part i transportkedjan eller vilket gods man hanterar. Analysen begränsas till det eller de områden som ni vill kontrollera.

Exempel på några områden som kan ingå i FARLIGT GODS ANALYS är:

 • Definition och avgränsning av farligt gods verksamhet
 • Vilken part i transportkedjan verksamheten utgör
 • Skyldigheter och ansvar
 • Identifiering av farligt gods
 • Genomgång av befintliga rutiner för farligt gods
 • Identifiering av behov av säkerhetsrådgivare
 • Genomgång av säkerhetsrådgivarens uppgifter
 • Utbildningsstatus
 • Avvikelserapportering och hantering av olyckor/tillbud
 • Skydd mot obehörigt förfarande

Kontakta oss på 031-301 23 20 eller maila oss så berättar vi mer.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support