SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019

Ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019

Den 1 januari 2020 träder ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och järnväg i kraft. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2019 och RID-S 2019. 

Ladda ner ändringar till ADR-S (MSBFS 2018:5)  https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/276914-1_msbfs-2019-3-foreskrifter-om-andring-i-adr-2019.pdf

Ladda ner ändringar till RID-S (MSBFS 2018:6)  https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/msbfs-2019-4-foreskrifter-om-andring-i-rid-2019.pdf

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support