SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Examination för säkerhetsrådgivare

Examination för säkerhetsrådgivare

Vill du skriva examination för säkerhetsrådgivare är det viktigt att boka din plats så snart det går. MSB har i samband med pandemin dragit ner på både antalet platser och provtillfällen. Via MSBs hemsida kommer du till säkerhetsrådgivarregistret där du kan boka din plats.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support