SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Förlängningar av intyg slutar 30 september

Förlängningar av intyg slutar 30 september

I samband med pandemin beslutade MSB att förlänga giltighetstid för intyg gällande säkerhetsrådgivare och förarintyg. Den 30 september löper förlängningen ut och intygen förfaller om innehavaren inte har skrivit repetitionsprov inom den förlängda tiden. Vill man få tillbaka sin behörighet för säkerhetsrådgivare eller förarintyg så måste man således skriva nyprov respektive gå ny grundkurs för förare.

Läs om förlängningen som gjordes 2020.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support