SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. IMDG-koden och leverans från England

IMDG-koden och leverans från England

IMDG-koden, utgåva 40-20 är väldigt försenad pga stora leveransproblem från IMO. De har hänvisat till pandemi och Brexit och lovade att koden skulle vara på marknaden senast i april. Nu är vi i maj och IMO har dessvärre slutat svara på när de faktiskt kan leverera den nya IMDG-koden. Vi får helt enkelt avvakta och se.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support