SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. IMO förlänger övergångsperiod på IMDG-koden

IMO förlänger övergångsperiod på IMDG-koden

The International Maritime Organization (IMO), har förlängt övergångsperioden för kommande IMDG-kod, utgåva 40-20, till den 1 juni 2022. IMO, som ligger i England, har stora leveransproblem från tryckeriet med lockdown och Brexit. Vanligtvis kommer IMDG-koden ut på hösten året innan den kan användas. Nu hoppas IMO att den kommer i februari 2021.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support