SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Långa lastbilar (max 34,5 m)

Långa lastbilar (max 34,5 m)

Från den 1 december 2023 tillåts 34,5 m långa lastbilar, mot tidigare 25,25 m på ett utpekat vägnät i Sverige.

Två fordonskombinationer godkänns av Trafikverket och de benämns som A-dubbel och AB-dubbel.

A-dubbel består av en dragbil sammankopplad med en påhängsvagn och en dolly med tillkopplad påhängsvagn. En fordonskombination på totalt 32 meter.

A dubbel

AB-dubbel består av en lastbil med skåp sammankopplad med en dolly med en tillkopplad link som i sin tur är sammankopplad med en påhängsvagn. Denna fordonskombination når en totallängd på de maximala 34,5 m. 

Ab dubbel
 

De nya långa fordonstågen ska förses med följande skylt framtill och baktill.

Langt fordonstag foto transportstyrelsen

De huvudsakliga fördelarna med långa lastbilar är egentligen desamma som för tunga lastbilar. Om godsmängden är densamma kommer en lång, eller tung, lastbil att ha möjlighet att transportera mer gods per lastbil (transportenhet).

En transportenhet lastad med farligt gods får i Sverige bestå av mer än ett släp med stöd av multilaterala avtalet M 342.

Här finner du Trafikverkets information om de nya fordonstågen.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support