SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. ​MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15

​MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15

MSB bjuder in till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 9-13 maj. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida. Gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents”). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen.  

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 29 april kl 10:00 - 12:00

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

Deltagande anmäls senast måndagen den 25 april till katarina.strom@msb.se Länk för att ansluta till mötet mejlas ut efter sista anmälningsdag.

Inbjudan samrådsmöte

Dokumentsammanställning

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support