SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. News
  3. MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför Joint meeting

MSB bjuder in till samrådsmöte inför nästa Joint-möte, dvs harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR) den 10-18/9. MSB har gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

MSB bjuder in till ett samrådsmöte i Karlstad.  

Tid: Torsdagen den 3 september kl. 10.00 - 13.00

Plats: MSB, Packhusallén 2, i  Karlstad

Mötesrum: KSD E-10208 Lärken

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg (henric.stromberg@msb.se) eller Johan Karlsson (johan.karlsson@msb.se) senast måndagen den 31 augusti.

Notera att det finns möjlighet att delta på distans.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast onsdagen den 2 september till ovanstående kontakter.  

Se dokumentsammanställning för de förslag som ska behandlas.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument

Informella dokument (INF)

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support