SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. MSB och Göteborgs Universitet bjuder in till seminarium om forskningsprojekt kring säkrare transporter av farligt gods

MSB och Göteborgs Universitet bjuder in till seminarium om forskningsprojekt kring säkrare transporter av farligt gods

Hur kan säkerheten öka för transporter av farligt gods på väg eller järnväg?

MSB har finansierat ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt som har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare. Vid detta slutseminarium av MSB och Göteborgs Universitet presenteras resultaten och hur dessa kan bidra till säkrare transporter.

Seminariet är online och kostnadsfritt. Det vänder sig till privata aktörer, som transportköpare, transportsäljare och säkerhetsrådgivare, och myndigheter som har tillsynsansvar eller är inblandade på annat sätt.

Läs mer och anmäl dig

Läs inbjudan i sin helhet

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support