SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Säkerhetsåtgärder för transport av fordon ombord fartyg

Säkerhetsåtgärder för transport av fordon ombord fartyg

En fråga som International Maritime Organization, IMO, har högt upp på sin agenda är nya säkerhetsåtgärder för transport av elfordon på fartyg. Dessa oerhört aktuella frågor kommer att behandlas vid deras nästa möte i slutet av september. En stor anledning av att frågorna har aktualiserats ytterligare är den senaste stora branden ombord biltransportfartyget Fremantle Highway.

Fordon, både gas- och vätskedrivna (UN 3166) samt drivna av litiumbatterier (UN 3171) är klassificerade som farligt gods, men omfattas inte av bestämmelserna i IMDG-koden om särbestämmelse SP 961 tillämpas, vilket ofta är fallet för nya fordon som stuvas i godkända lastrum och som inte visar några tecken på läckage.

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support