SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Stor ökning av antalet containrar som tappas från fartyg

Stor ökning av antalet containrar som tappas från fartyg

Under 2020-2021 har the World Shipping Council sett en stor ökning av tappade containrar från fartyg jämfört med tidigare. Under 2020-2021 förlorades 3113 containrar mot 779 st under åren 2017-2019. 

Läs mer ...

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support