SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Tack till alla kursdeltagare 2022

Tack till alla kursdeltagare 2022

Tack till alla kursdeltagare 2022! Ditt deltagande i våra kurser gör skillnad för de barn som behöver det mest. Vi har i många år avsatt 50 kr per anmäld kursdeltagare till SOS Barnbyar. Nu har vi fört över 2022 års pengar. Vi är tacksamma och glada över att ni tillsammans med oss hjälper barnen.

Här ser ni vilka vi stödjer

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support