SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Tack till alla som deltog på Farligt Gods Konferensen

Tack till alla som deltog på Farligt Gods Konferensen

Den sjätte Farligt Gods Konferensen genomfördes den 25-26 april 2024. Tack till alla som bidrog till två väldigt lyckade dagar, där alla som arbetar med farligt gods, säkerhet, transport och logistik nätverkade och utbytte kunskaper. 

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support