SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

 1. Posts
 2. Ny utgåva av FNs rekommendationer för farligt gods

Ny utgåva av FNs rekommendationer för farligt gods

FN-rekommendationerna (UN Model Regulations) är grunden för alla bestämmelser för transport av farligt gods, oavsett transportslag. Vartannat år publicerar FN nya FN-rekommendationer. Inom kort kommer den 23:e utgåvan. Nyheter i denna utgåva av FN-rekommendationerna kommer att påverka innehållet i ADR/RID/IMDG Code/ICAO-TI utgåva 2025.

Flera nya UN-nummer introduceras genom den kommande utgåvan av UN Model Regulations. Några av dessa är:

 • Nya UN-nr för batteridrivna fordon:
  UN 3556 VEHICLE, LITHIUM ION BATTERY POWERED, klass 9
  UN 3557 VEHICLE, LITHIUM METAL BATTERY POWERED, klass 9
  UN 3558 VEHICLE, SODIUM ION BATTERY POWERED, klass 9
 • Nytt UN-nr för natriumjonbatterier:
  UN 3551 SODIUM ION BATTERIES, klass 9
  UN 3552 SODIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT/ SODIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, klass 9
 • Nya UN-nr för brandkvävande utrustning:
  UN 0514 FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES, klass 1
  UN 3559 FIRE SUPPRESSANT DISPERSING DEVICES, klass 9

 

1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support