SäkerhetsRådgivarna AB är Sveriges ledande utbildnings- och tjänsteföretag inom transport av farligt gods. Verksamhetens affärsområden omfattar även angränsande lagstiftning såsom kemikaliehantering och farligt avfall.

  1. Posts
  2. Webinar: Nya farligt gods regler 2021

Webinar: Nya farligt gods regler 2021

Många har efterfrågat ytterligare möjlighet att vara med i vårt populära webinar om nya farligt gods regler 2021. Vi lägger nu in ett extra tillfälle den 18 mars att delta. Välkommen att boka din plats.
1-2-3_2123_2123_new123_new2123_new3123_new4123analyzecart_2cartclosecoffee_2coffeecources_2cources_3courceseducation_2educationemail_2emailemergency_2emergencyexampleexternaliconfinder_facebook_7928facebookexternaleducationsupport_2regulationsemergencyleft-arrowlogo-squaremapmenuminusphone_2plusregulationsright-arrowshopping-cartsupport_2support